تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

دستاوردها

تقویم دانشگاه

  • ۲۵ اردیبهشت
    روز جهانی خانواده
  • ۲۷ اردیبهشت
    روز جهانی فشار خون
  • ۱۰ خرداد
    روز جهانی بدون دخانیات